Werkwijze

Haalbaarheidsonderzoeken

Een haalbaarheidstudie heeft als doel om het huisvestingsprobleem te inventariseren en inzichtelijk te maken. Hierbij proberen we voor u de meest geschikte oplossing te vinden. Verschillende facetten passeren de revue zoals locatieonderzoek, analyse bestaande huisvesting, financieringsmogelijkheden en een alternatievenstudie hetgeen leidt tot een globaal Programma van Eisen. De uitkomst van dit overwegend kwalitatief onderzoek (Programma van Eisen) hoeft niet automatisch te betekenen dat u dient te gaan bouwen wellicht zijn er voor u betere oplossingen.

made by TimTec